Om tvångsäktenskap och barnäktenskap

 

Den här broschyren innehåller information om

vad som är stadgat i svensk lagstiftning om

barnäktenskap och tvångsäktenskap och var den

som är drabbad av eller riskerar ett barnäktenskap

eller ett tvångsäktenskap kan vända sig för

att få hjälp. Broschyren riktar sig också till dig som

är anhörig till en person som befinner sig i eller

riskerar att befinna sig i ett tvångsäktenskap.

Syftet med den här broschyren är att upplysa

allmänheten om vilka rättigheter man har och vad

man kan göra om man står inför ett tvångsgifte.

Handlingar och normer som är acceptabla i andra

länder kan vara brottsliga i Sverige. Det är viktigt att

vi alla känner till det.

Läs mer på Svenska


Läs mer på Arabiska


Läs mer på Persiska

Sommarens skiraste ljus

boken03

Sommarens skiraste ljus
LARS ÅBERG OCH ÅSA SJÖSTRÖM
Sommarens skiraste ljus – om det dolda våldet mot kvinnor och barn
Kvinnorättsförbundet i Malmö

Boken innehåller två textavsnitt som i någon mån också en ger paus från grymheten. Ett avsnitt beskriver det projekt boken utgår ifrån, BOM, vilket står för Barn och mammor. Projektet drivs av Kvinnorättsförbundet i Malmö och ger stöd, råd och guidning till de resurser samhället kan erbjuda våldsutsatta kvinnor och barn. En viktig del har varit att bryta den isolering som en våldsam parrelation ofta leder till för alla inblandade, inte minst barnen. Därför ordnas utflykter, musikarrangemang, läger och annat som visar att det finns ett liv bortom familjens instängdhet. Barnen lever i vad som kan kallas en krigszon, en extrem otrygghet.

“Skön för ögat är boken, och det är inte oviktigt när läsningen stundtals är som själsdjup svärta.
I ‘Sommarens skiraste ljus – om det dolda våldet mot kvinnor och barn’, med text av Lars Åberg och foto av Åsa Sjöström, talar kvinnor om de handlingar som bryter ner självkänslan, om ensamhet och goda relationer, stegen mot ett nytt liv. Slagen, sparkarna och övergreppen mot kvinnorna gör ont. Men än mer plågsam är tanken på barn som härdar ut men inte hörs. De sviks av vuxna, ändå tyngs de av skuldkänslor.
Därför fastnar blicken vid fotografierna från det så kallade BOM-projektet i regi av Kvinnorättsförbundet i Malmö: Ansiktslösa mammor och barn som ger sig ut i den svenska naturen några sommardagar för att glädjas och ägna sig åt tämligen normala saker. Grilla, umgås, vila, paddla kanot. Flera kvinnor simmar för första gången i livet – de har vuxit upp i en hederskultur eller utsatts för arrangerade äktenskap…
‘Sommarens skiraste ljus’ kan läsas som en uppmaning till samhället att – på olika nivåer och med större beslutsamhet – skärpa åtgärder och förbättra skyddet för de kvinnor och barn som tvingas leva med rädsla… Beslutsfattare måste lista förslag – våldets onda cirklar måste brytas och då krävs konkretion och kompletteringar…
Sätt barnen i centrum. Barn har rätt till en barndom och en mamma som simmar och talar med nya vänner, glad.”
(Tiina Meri, Sydsvenskans ledarsida)

“Blåmärken, blod och brutna ben. De brutala livshistorierna står i bjärt kontrast till bokens sommarsköna bilder. Samtidigt säger fotona oändligt mycket. Det är badbilder i motljus, bilder där ansikten döljs, bilder på människor som för att överleva måste dölja sig.
Författaren Lars Åberg och fotografen Åsa Sjöström skildrar dessa kvinnor och barns livsöden på ett sätt som träffar hårt i magen. Det är ärliga berättelser som inte väjer för att beskriva det jobbiga, som varför en kvinna väljer att återvända till en våldsam man.
Berättelserna i boken ‘Sommarens skiraste ljus’, utgiven av Kvinnorättförbundet i Malmö, gör det svåra lite mer begripligt. Men boken är också en beskrivning av ett samhälle, som trots goda föresatser och en rad regeringsinitiativ, ändå inte lyckas nå målen…
Bakom nästan varje upprörande kvinnoöde finns barn som av våldsmännen missbrukas som utpressningsmedel och eller slagpåsar. Projektet Barn och mammor, ett projekt som boken är en del av, visar på vikten av att se helheten. Att barnens och mödrarnas välmående hänger ihop. Det är ett viktigt perspektiv.”
(Maria Haldesten, Göteborgs-Postens ledarsida)

Continue reading