VI ÄR BARN

2017-2019

Finansiellt stöd beviljat från olika stiftelser.

”Vi är barn – ett 3 årigt projekt med skapande verksamhet för våldsutsatta barn som lever med skyddad identitet”

Vi är barn är ett fortsättningsprojekt på vårt tidigare Arvsfondsprojekt ”Jag är barn”

Målgrupp för projektet är våldsutsatta barn i åldern 0-12 år med skyddad identitet och som lever i eget boende i Skåne.

Genom olika aktiviteter som vi utformat i vår metodbok ”Jag är Barn” vill vi förbättra livssituationen för våldsutsatta barn med skyddad identitet och att skapa förutsättningar för dem att uttrycka sina drömmar och med skapande verksamhet uttrycka och beskriva sina känslor.

Projektet bidrar också till att, på längre sikt, ge dessa barn bättre förutsättningar i ungdomsåren och även i deras vuxna liv.

ASYLiSOL

 

 

 

 

2017 – 2018

Projektmedel beviljat från Skånes Länsstyrelse.

 

Ett projekt som har fokus på att främja kunskaper i det svenska språket, kunskaper om det svenska samhället, kunskaper om den svenska arbetsmarknaden och inom hälsa.

Varje individ har sitt egna behov, vissa vill satsa på arbete, vissa behöver veta mer om hälsa, samhället och andra behöver kanske satsa på språkträning.

De asylsökande har olika behov, därför väljer vi att arbeta inom alla områden.

Vi vill att målgruppen ska kunna använda den nya informationen för att förbättra deras  livssituation. Kunskapen kommer kunna hjälpa dem att göra så mycket mer.

Vi kommer att motverka passivisering genom att ha ett aktivt schema där målgruppen deltar i olika aktiviteter ex: språkcafé studiebesök, mötesplats, fysisk träning och föreläsningar. De får lära sig om rätt kost, hygien och andra viktiga ämnen.

Genom våra föreläsningar, kvällsgrupper och studiebesök lär målgruppen sig om hur det fungerar i det svenska samhället vilket gör det enklare för dem att anpassa sig och integrera och etablera sig.

Angående den svenska arbetsmarknaden ser vi att många asylsökande har både utbildning och arbetsliverfarenhet från hemlandet. Vi kommer att hjälpa dem att lyfta fram detta genom att skriva ett ordentligt CV och personligt brev vi kommer även visa hur man går tillväga för att validera sina betyg och hur man söker jobb.