Om tvångsäktenskap och barnäktenskap

 

Den här broschyren innehåller information om

vad som är stadgat i svensk lagstiftning om

barnäktenskap och tvångsäktenskap och var den

som är drabbad av eller riskerar ett barnäktenskap

eller ett tvångsäktenskap kan vända sig för

att få hjälp. Broschyren riktar sig också till dig som

är anhörig till en person som befinner sig i eller

riskerar att befinna sig i ett tvångsäktenskap.

Syftet med den här broschyren är att upplysa

allmänheten om vilka rättigheter man har och vad

man kan göra om man står inför ett tvångsgifte.

Handlingar och normer som är acceptabla i andra

länder kan vara brottsliga i Sverige. Det är viktigt att

vi alla känner till det.

Läs mer på Svenska


Läs mer på Arabiska


Läs mer på Persiska

Årets Guldkorn 2015

arvsfonden

 

 

 

 

Kvinnorättsförbundets ordförande Farideh var i Stockholm och mottog det fina priset

Årets Guldkorn 2015 hos Allmänna Arvsfonden

Kvinnorättsförbundet vann i kategorin bästa barnprojekt med motiveringen:

BOM – ett projekt för våldsutsatta barn och deras mammor – Årets Guldkorn i kategori barnprojekt 2015

Kvinnorättsförbundet i Malmö har samarbete med Clownronden i Malmö, Teater Sagohuset i Lund samt Iranska Flyktingrådet i Göteborg genom ett treårigt arvsfondsprojekt utvecklat modeller och väl fungerande metoder för att hjälpa barn som utsatts för eller bevittnat våld i sin hemmiljö. Föreningens modell fokuserar på livsbejakande humor, glädje, skratt, naturupplevelser och berättande och har implementerats i såväl offentliga som ideella verksamheter i Malmö.

guldkorn2

 

 

 

 

http://www.arvsfonden.se/node/34311