VI ÄR BARN

2017-2019

Finansiellt stöd beviljat från olika stiftelser.

”Vi är barn – ett 3 årigt projekt med skapande verksamhet för våldsutsatta barn som lever med skyddad identitet”

Vi är barn är ett fortsättningsprojekt på vårt tidigare Arvsfondsprojekt ”Jag är barn”

Målgrupp för projektet är våldsutsatta barn i åldern 0-12 år med skyddad identitet och som lever i eget boende i Skåne.

Genom olika aktiviteter som vi utformat i vår metodbok ”Jag är Barn” vill vi förbättra livssituationen för våldsutsatta barn med skyddad identitet och att skapa förutsättningar för dem att uttrycka sina drömmar och med skapande verksamhet uttrycka och beskriva sina känslor.

Projektet bidrar också till att, på längre sikt, ge dessa barn bättre förutsättningar i ungdomsåren och även i deras vuxna liv.