Sommarens skiraste ljus

boken03

Sommarens skiraste ljus
LARS ÅBERG OCH ÅSA SJÖSTRÖM
Sommarens skiraste ljus – om det dolda våldet mot kvinnor och barn
Kvinnorättsförbundet i Malmö

Boken innehåller två textavsnitt som i någon mån också en ger paus från grymheten. Ett avsnitt beskriver det projekt boken utgår ifrån, BOM, vilket står för Barn och mammor. Projektet drivs av Kvinnorättsförbundet i Malmö och ger stöd, råd och guidning till de resurser samhället kan erbjuda våldsutsatta kvinnor och barn. En viktig del har varit att bryta den isolering som en våldsam parrelation ofta leder till för alla inblandade, inte minst barnen. Därför ordnas utflykter, musikarrangemang, läger och annat som visar att det finns ett liv bortom familjens instängdhet. Barnen lever i vad som kan kallas en krigszon, en extrem otrygghet.

“Skön för ögat är boken, och det är inte oviktigt när läsningen stundtals är som själsdjup svärta.
I ‘Sommarens skiraste ljus – om det dolda våldet mot kvinnor och barn’, med text av Lars Åberg och foto av Åsa Sjöström, talar kvinnor om de handlingar som bryter ner självkänslan, om ensamhet och goda relationer, stegen mot ett nytt liv. Slagen, sparkarna och övergreppen mot kvinnorna gör ont. Men än mer plågsam är tanken på barn som härdar ut men inte hörs. De sviks av vuxna, ändå tyngs de av skuldkänslor.
Därför fastnar blicken vid fotografierna från det så kallade BOM-projektet i regi av Kvinnorättsförbundet i Malmö: Ansiktslösa mammor och barn som ger sig ut i den svenska naturen några sommardagar för att glädjas och ägna sig åt tämligen normala saker. Grilla, umgås, vila, paddla kanot. Flera kvinnor simmar för första gången i livet – de har vuxit upp i en hederskultur eller utsatts för arrangerade äktenskap…
‘Sommarens skiraste ljus’ kan läsas som en uppmaning till samhället att – på olika nivåer och med större beslutsamhet – skärpa åtgärder och förbättra skyddet för de kvinnor och barn som tvingas leva med rädsla… Beslutsfattare måste lista förslag – våldets onda cirklar måste brytas och då krävs konkretion och kompletteringar…
Sätt barnen i centrum. Barn har rätt till en barndom och en mamma som simmar och talar med nya vänner, glad.”
(Tiina Meri, Sydsvenskans ledarsida)

“Blåmärken, blod och brutna ben. De brutala livshistorierna står i bjärt kontrast till bokens sommarsköna bilder. Samtidigt säger fotona oändligt mycket. Det är badbilder i motljus, bilder där ansikten döljs, bilder på människor som för att överleva måste dölja sig.
Författaren Lars Åberg och fotografen Åsa Sjöström skildrar dessa kvinnor och barns livsöden på ett sätt som träffar hårt i magen. Det är ärliga berättelser som inte väjer för att beskriva det jobbiga, som varför en kvinna väljer att återvända till en våldsam man.
Berättelserna i boken ‘Sommarens skiraste ljus’, utgiven av Kvinnorättförbundet i Malmö, gör det svåra lite mer begripligt. Men boken är också en beskrivning av ett samhälle, som trots goda föresatser och en rad regeringsinitiativ, ändå inte lyckas nå målen…
Bakom nästan varje upprörande kvinnoöde finns barn som av våldsmännen missbrukas som utpressningsmedel och eller slagpåsar. Projektet Barn och mammor, ett projekt som boken är en del av, visar på vikten av att se helheten. Att barnens och mödrarnas välmående hänger ihop. Det är ett viktigt perspektiv.”
(Maria Haldesten, Göteborgs-Postens ledarsida)

”Sommarens skiraste ljus – om det dolda våldet mot kvinnor och barn”, en bok på 249 sidor som består av elva oerhört gripande berättelser av kvinnor som drabbats hårt av hedersvåldet. I flertalet fall är även barn drabbade, ibland direkt, alltid indirekt.

En av de kvinnor som intervjuats av författaren och journalisten Lars Åberg sammanfattar problemet kärnfullt:

– Alla säger att de förstår att det är svårt för mig. Jag vill inte att de ska förstå. Gör i stället någonting för att skydda mitt liv.

Boken kan beställas på kvinnorattsforbundet@gmail.com! Den kostar 250 kronor / styck inkl. moms och frakt. För de som i sitt arbete kommer i kontakt med kvinnor och barn som drabbats av relationsvåld, är det bara frakten om 50 kronor / bok som ska betalas. Uppge fakturaadress och leveransadress i emailen! Om du arbetar med våldsutsatta kvinnor och barn, ange även vilken organisation du arbetar för. Vi återkommer med en kontantfaktura och boken skickas så snart kontantfakturan betalats.

Innehållsförteckningen:

 • 9 Inledning
 • 15 SHIVA: ”Han ville ha en hustru med fjärrkontroll”
 • 35 LAWEN: ”Många berättar att mannen har slagit dem och ändå saknar de honom”
 • 49 VICTORIA: ”Till sist lärde jag mig att slappna av när han slog mig i huvudet och då kändes det inte lika mycket”
 • 69 SOPHIA: ”Även om han inte vet var vi finns känns det som om man sitter här som en måltavla och väntar”
 • 89 AISHA: ”I Sverige kan man få hjälp med mat och kläder, men de tar inte hot på allvar”
 • 105 BOM-projektet och den nödvändiga glädjen
 • 117 PARISA: ”Jag höll bara tyst hela tiden och grät här inne i mitt hjärta”
 • 133 DANA: ”Jag bodde i sju år med min mans familj och hade inte ens nyckel till ytterdörren”
 • 147 CINDY: ”Man har ju ingenstans att ta vägen, man är helt ensam”
 • 171 SABBAH: ”Det är den tradition vi har växt upp i: en flickas liv kretsar kring mannens”
 • 199 MAYA: ”Man vill bara bort, man vill inte gå in i känslorna som man har upplevt”
 • 218 Nu måste våldet tas på allvar
 • 227 SHABA: ”När jag ringde till dagis och de svarade att min pojke inte hade kommit dit kände jag hur allting föll samman”

Boken kan beställas på Adlibris bokhandel!

Köp Boken utav oss!
150 kronor + frakt
Skicka en beställning till kvinnorattsforbundet@gmail.com

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *