Bort mot rasismen och nazismen!

Söndagens massdemonstration i Malmö visar att malmöborna inte accepterar rasismen och nazismen. Det är glädjande att det var så stor uppslutning för att visa avsky och avståndstagande från rasism och nazism.

Men det räcker inte att bekämpa rasism och nazism i demonstrationer eller genom gilla-knappar på Facebook. Alla har ett eget ansvar att stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter. Vi kan alla visa vårt avståndstagande från rasister och nazister i vår närmiljö också; hemma, på arbetsplatsen och i skolan, för att nämna några situationer. Gör man inte det, är det meningslöst att demonstrera för en sak och agera mot samma sak i andra sammanhang.

Frågan är vem som är värst? Rasisterna och nazisterna eller de som genom sin tystnad i stillhet accepterar deras övergrepp på kvinnor, invandrare, homosexuella, religiösa och funktionshindrade?

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *