Allmän information för asylsökande Söker du asyl i annat land?

police

 

 

 

 

 Allmän information för asylsökande Söker du asyl i annat land? Här finns information om villkoren för rätten till asyl enligt FN-organet UNHCR!

De ska tillämpas oavsett vilket land din flyktväg slutar i! Vem anses vara flykting? (html) 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning (pdf) UNHCR:s handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning (pdf) Söker du asyl inom Europeiska Unionen? Du måste ansöka om asyl i det första…

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *