Barn & mammor (BOM extra)

I projektet erbjuder vi en trygg, glad, berikande och underhållande miljö, en mötesplats, där barn och mammor kan komma och koppla av och glädja sig så att det bli lättare för dem att kämpa med sina påfrestande situationer och få nya krafter för att återuppbygga sig.

Barnen och mammorna ska uppleva en miljö olik den de upplever i till exempel kriscentrum och/eller skyddat boende som oftast innebär ensamhet och ledsenhet för barnet. Genomförandet av de olika aktiviteterna bygger på ett deltagarstyrt och situationsbaserat arbetssätt, där barnens och deras mammors behov, idéer, önskemål och drömmar står i centrum.

En serie naturupplevelser till naturreservat, parker och botaniska trädgårdar.

Vi planerar lägervistelser i vacker natur och miljö där barn och mammor kan vara tillsammans och umgås och ha roligt i tre till fyra dagar.
Eftersom mammor och barn har behov av att kunna vistas i utomhusmiljöer där de är skyddade ska vi anordna trygga och säkra sommarläger och utflykter.

Lek och rörelse Barn i projektet måste få tid och utrymme för rörelse, lek och fysisk utlevelse tillsammans med vuxna som erkänner barnens behov i detta avseende.

De barn som är vittne till våld och bor i skyddat boende har inte möjlighet att röra sig i fritt och spontant. Dessutom har inte heller mamman lust att ge barnen deras naturliga behov av att krama, leka, läsa eller kommunicera.

Aktivitetsprogram När vädret inte tillåter utomhusaktiviteter är det viktigt att vi kan erbjuda barn och mammor utvecklande och positiva program och aktiviteter inomhus så att kontinuiteten i verksamheten inte förloras.

Barn och ammor får här möjligheter att bygga vänskapsband, utbyta erfarenheter och samtala om stort och smått samt inte minst får barnen chans att träffa och leka med andra barn.

musik- och dansprogram, sagostunder, skapande med färger, tyger och roliga material, lekar, rim och ramsor, ansiktsmålning, pyssel och annat som förgyller tillvaron för barn.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *