Demonstration mot ISIS

Kvinnorättsförbundet deltog i demonstrationen mot ISIS våld och terror samt för kvinnors kamp i Syrien och Irak som hölls på möllevångstorget i Malmö den 13 augusti.

isissdemisisdem

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *