Sex och samlevnad

År 2006  ”Sex och samlevnad” ett projekt med stöd från Statens ungdomsråd som numera går under namnet Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Projektet riktade sig till kvinnor med invandrarbakgrund, detta var ett informationsprojekt som handlade om sex och samlevnad. Vi skapade en broschyr på persiska, med information om orgasm. (LÄNK BROSCHYR??)

År 2007 Startade vi ett tvåårigt projekt i form av ett rådgivningscenter för våldsutsatta kvinnor i Malmö som fick namnet ”Rådgivningscenter”. Med stöd från Skånes Länsstyrelse.  

Ett projekt som var till hjälp och stöd särskilt för våldsutsatta kvinnor.

”Röster från röstlösa kvinnor” År 2009 anordnade vi tre heldagskonferenser med stöd från Brottsofferfonden.

Fokus låg på utsatta kvinnor.  De fick själv komma till tals och göra sin röst hörd, inför en publik berättade de om sina egna erfarenheter och deras förväntningar inför livet. Detta blandade vi med föreläsare och det blev en stor succé. Vi anordnade samma konferens i Stockholm den 21 januari 2011 (på Fadimes minnesdag) och i Göteborg den 4 februari 2011, även där med stöd från Brottsofferfonden.

Träffhuset 2010-09-01 – 2012-08-31 med stöd från Länsstyrelsen i Skåne.

En sysselsättningsverksamhet för våldsutsatta kvinnor, i nära relation som bor i skyddade boende eller har fått sin egen boende. Vi hade fysisk aktivitet i form av träning samt en mötesplats för målgruppen.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *