BOM (Barn och mammor)

BOM (Barn och mammor) 2011-05-01 – 2014-04-30 med stöd från Allmänna arvsfonden.

Projektet (1.) syftar till att våldsutsatta barn ska få vara just barn och att barnens våldsutsatta mammor får ett socialt nätverk samt (2.) utgår från artikel 31 i FN:s barnkonvention som Sverige har undertecknat.

Projektets syfte är att våldsutsatta barn ska få vara just barn och att barnens våldsutsatta mammor får ett socialt nätverk. Samarbetsparter är Clownronden i Malmö, Teater Sagohuset i Lund och Iranska Flyktingrådet i Göteborg. Projektet vill utveckla modeller och väl fungerande metoder i verksamheter för barn som utsatts för eller bevittnat våld i sin hemmiljö. Modellerna och metoderna kommer att fokusera på positiv humor, glädje, skratt, naturupplevelser och berättande och ska implementeras i såväl offentliga som ideella verksamheter i Malmö, men även spridas över landet. Målgruppen är främst barn och deras våldsutsatta mammor samt personer verksamma inom kriscentrum, kvinnojourer, skyddade boenden samt tjänstemän i kommuner och vid länsstyrelsen, främst i Malmö och Skåne län. Det första året var projektets prioriterade område att motverka våld, trakasserier och mobbning.

I samband med projektets slut släppte vi en bok “ Sommaren skiraste ljus “ om det dolda våldet mot kvinnor och barn. Med gripande verklighetshistorier från utsatta kvinnor fylld med vackra anonyma bilder. Författare Lars Åberg, fotograf Åsa Sjöström.

Projektet vann Arvsfondens pris för årets Guldkorn 2015 i kategorin bästa barn. http://www.arvsfonden.se/nyheter/arets-guldkorn-2015

Motivering löd: För att de i samarbete med Clownronden i Malmö, Teater Sagohuset i Lund samt Iranska Flyktingrådet i Göteborg har utvecklat välfungerande metoder/verksamheter för barn som utsatts för eller bevittnat våld i sin hemmiljö. Metoder fokuserar på livsbejakande humor, glädje, skratt, naturupplevelser och berättande. Boken ”Sommarens skiraste ljus” som tagits fram i projektet lyfter de problem och den verklighet som barnen och deras mammor lever i, vilken skapat debatt, som i sin tur kan leda till att samhällets insatser för att stödet till de som utsatts för våld i nära relationer förbättras.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *