Visste du det?

 

Visste du det? 2016 – 2017 med stöd från Länsstyrelsen Östergötland.

Riktas främst till nyanlända, ungdomar och invandrarfamiljer.

Ett projekt angående information om den nya lagen i Sverige om tvångs/barnäktenskap.

Vi skapade i samråd med Länsstyrelsen en informationsbroschyr på ca 20 sidor. Den innehåller vad den svenska lagen säger om barn/tvångsäktenskap samt tips om vart man kan vända sig om man är utsatt eller om man misstänker att någon i sin närhet är i riskzonen. Den trycktes upp på tre olika språk, arabiska, dari och svenska.

Projektet fick stor spridning och lyckades informera allmänheten i stor skala. Detta projekt kommer att leva vidare inom verksamheten.

VISTE DU DET?

آیا می دانستید؟

هل انت تعرف هذا؟

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *