Stadgar

Här hittar du stadgar som pdf-filer:

Stadgar för Kvinnorättsförbundet finns här!

Stadgar för KFKR Stockholm finns här!

Stadgar för KFKR Göteborg finns här!

Stadgar för KFKR Malmö finns här!

Stadgar för KFKR Helsingborg finns här!

Stadgar för KFKR Borås finns inte på hemsidan!

Stadgar för KFKR Uppsala finns inte på hemsidan!

Stadgar för KFKR Karlskrona finns inte på hemsidan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *