Bli Medlem

MedlemskapDu kan också göra skillnad!

Du som delar Kvinnorättsförbundets värderingar och vision om ett jämställt samhälle kan bli medlem.  Vi vill ha ett samhälle där alla ska kunna leva fria från våld och förtryck.

Kvinnorättsförbundet är en ideell organisation som är beroende av ekonomiskt stöd och ideella krafter.

Bli medlem och hjälp oss i kampen där alla människor har lika värde.

Att vara medlem kostar 60 kr per år,

och betalas till vårt Plusgiro 519237-2 eller Bankgiro 716-8461 (glöm ej skriva avsändare).

Ett medlemskap hos Kvinnorättsförbundet löper över ett kalenderår.

Både kvinnor och män är välkomna att bli medlemmar dock har vi som regel en fördelning av 75% kvinnor och 25 % män.

Genom att bli medlem stödjer du oss inte bara ekonomiskt,

du bidrar även till att vår verksamhet kan fortskrida och ge stöd till våldsutsatta kvinnor och barn.

 

TACK FÖR ATT DU BIDRAR MED NÅGOT VÄRDEFULLT!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *