Projekt

Efter flera års erfarenhet och närarbete med våldsutsatta kvinnor vet vi idag att det finns ett stort behov i det redan befintliga arbetet för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Vår nära kontakt med kvinnorna och med organisationer som hjälper och jobbar med våldsutsatta kvinnor och barn har hjälpt oss att se bristerna i hela arbetet samt det stora behovet för riktade insatser för de drabbade barnen.

Våldsutsatta kvinnor och barn har varit offer för våld och förtryck och har haft hemska upplevelser i sitt liv där barnen har varit med om och bevittnat våld, oroligheter och osäkerhet i hemmet. Våra projekt riktar därför in sig på våldsutsatta kvinnor och deras barn, så att de kan bryta den isolering som blir följden av ett liv under förtryck, att de ska återfå sin livsglädje och sitt självförtroende. Ibland är aktiviteterna projektöverskridande på så sätt att de som arbetar i ett projekt följer med på en aktivitet i ett annat projekt.

Pågående Projekt

Avslutade Projekt