Sex och samlevnad

År 2006  ”Sex och samlevnad” ett projekt med stöd från Statens ungdomsråd som numera går under namnet Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Projektet riktade sig till kvinnor med invandrarbakgrund, detta var ett informationsprojekt som handlade om sex och samlevnad. Vi skapade en broschyr på persiska, med information om orgasm. (LÄNK BROSCHYR??)

År 2007 Startade vi ett tvåårigt projekt i form av ett rådgivningscenter för våldsutsatta kvinnor i Malmö som fick namnet ”Rådgivningscenter”. Med stöd från Skånes Länsstyrelse.  

Ett projekt som var till hjälp och stöd särskilt för våldsutsatta kvinnor.

”Röster från röstlösa kvinnor” År 2009 anordnade vi tre heldagskonferenser med stöd från Brottsofferfonden.

Fokus låg på utsatta kvinnor.  De fick själv komma till tals och göra sin röst hörd, inför en publik berättade de om sina egna erfarenheter och deras förväntningar inför livet. Detta blandade vi med föreläsare och det blev en stor succé. Vi anordnade samma konferens i Stockholm den 21 januari 2011 (på Fadimes minnesdag) och i Göteborg den 4 februari 2011, även där med stöd från Brottsofferfonden.

Träffhuset 2010-09-01 – 2012-08-31 med stöd från Länsstyrelsen i Skåne.

En sysselsättningsverksamhet för våldsutsatta kvinnor, i nära relation som bor i skyddade boende eller har fått sin egen boende. Vi hade fysisk aktivitet i form av träning samt en mötesplats för målgruppen.

BOM

Projektnamn: BOM (Barn och mammor)

Projektägare: KFKR-Malmö

Första året i samarbete med: Clownronden i MalmöTeater Sagohuset i Lund samt Iranska Flyktingrådet i Göteborg

Projekttid: 2011-05-01  –  2014-04-30

Målgrupp: Barn

Följ projektet på Arvsfondens hemsida: Klicka här!

Sammanfattande projektbeskrivning: Projektet (1.) syftar till att våldsutsatta barn ska få vara just barn och att barnens våldsutsatta mammor får ett socialt nätverk samt (2.) utgår från artikel 31 i FN:s barnkonvention som Sverige har undertecknat.