GET TOGETHER  2013-2015

GET TOGETHER  2013-2015 med stöd från Skånes Länsstyrelse & Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Målet var att bryta sin isolering, öka självförtroende och en styrka hos kvinnorna, öka deras självständighet vilket gör att dom inte gått tillbaka till våldet. Kvinnorna skulle må bättre både fysiskt och psykiskt.

 

Vi hade en gymsal med flera olika träningsredskap, löpband, roddmaskin yogaboll mm. där kvinnorna kunde träna. Vi hade yogapass varje vecka leds av en professionell instruktör. Samt gruppgympa vid två tillfälle i veckan.

Caféverksamheten – en hjälp att bryta isoleringen, skapa nya nätverk och bli uppdaterade av viktig samhällsinformation, det leder till ett mer socialt liv. Vi är behjälpliga till att fylla i blanketter och andra viktiga papper, myndighetskontakt osv. Ibland sitter vi bara och pratar allmänt och finns där för kvinnorna.

Kvinnorna gavs möjlighet att använda dator och internet samt tillgång till skrivare. Kvinnorna brukar använda datorn till att söka arbete och bostad.

Projektet vänder sig till våldsutsatta kvinnor och deras barn som är i kriscentrum och skyddade boende. Med hjälp av projektet genomför vi ett förebyggande arbete för att förhindra återfall hos kvinnorna och hjälpa dem att må bättre och bryta sin isolering.

Vi har skapat en daglig mötesplats som är anpassad efter vår målgrupp, en mötesplats som är utrustad med träningsmaskiner och barnaktivitetsrum.

Kvinnorna kommer in under dagen och tränar, dricker kaffe eller te, träffar andra kvinnor och barnen träffar sina kompisar.

Dessa kvinnor har oftast svårt att visa sig på offentliga idrottsplatser, de flesta har barn och ekonomiska problem som hindrar dem att kunna besöka offentliga idrottsplatser. Vi vill med vår verksamhet hjälpa kvinnorna så att de känner mindre ensamhet och mår bättre psykiskt och detta i sin tur förhindrar dessa kvinnor att gå tillbaka till våldet.

Vi ser ett gemensamt lidande hos alla dessa kvinnor och de känner sig ofta övergivna och ensamma i sin vardag och vi tycker att det är oerhört viktigt att fånga upp och hjälpa dessa kvinnor just i denna svåra tid då de känner sig utlämnade och maktlösa.

Så kortfattat kan man säga att allt detta gör oss till den rätta organisationen och partnern för att genomföra projektet.