BOM

Projektnamn: BOM (Barn och mammor)

Projektägare: KFKR-Malmö

Första året i samarbete med: Clownronden i MalmöTeater Sagohuset i Lund samt Iranska Flyktingrådet i Göteborg

Projekttid: 2011-05-01  –  2014-04-30

Målgrupp: Barn

Följ projektet på Arvsfondens hemsida: Klicka här!

Sammanfattande projektbeskrivning: Projektet (1.) syftar till att våldsutsatta barn ska få vara just barn och att barnens våldsutsatta mammor får ett socialt nätverk samt (2.) utgår från artikel 31 i FN:s barnkonvention som Sverige har undertecknat.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *