En fri zon i skogen för kvinnor och barn

644x0(ByContainerAndImageFill_CutTopBottom_Transparent_True_False_Undefined)

Kvinnorättsförbundets sommarläger är en paus från vardagens hot och rädslor. Från jourhem och olika tillfälliga boenden kommer splittrade familjer för att få ro. I skogen finner de gemenskap i delade erfarenheter från olika helveten.

http://www.sydsvenskan.se/inpa-livet/en-trygg-zon-i-skogen-for-kvinnor-och-barn/

Kvinnorättsförbundets sommarläger 2015

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *