Om Oss

Vår organisation har varit aktiv i sedan 1998.

Kvinnorättsförbundet är ett riksförbund som sedan start haft sitt säte i Malmö, fram tills september 2017 då sätet flyttade till Göteborg.

 

Medlemsorganisationer finns i Malmö, Stockholm, Borås, Uppsala, Karlskrona och Helsingborg. Vi har cirka 400 medlemmar.

 

Förbundet är ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obundet.

 

Av förbundets medlemmar ska vid varje tidpunkt minst 75 % vara av det kvinnliga könet.

 

Förbundets verksamhetsår börjar den 1 januari och slutar den 31 december.

 

Förbundet har som ändamål att på demokratiska grunder arbeta för våldsutsatta kvinnors mänskliga, ekonomiska och sociala rättigheter i det svenska samhället.

Förbundet ska i detta arbete särskilt beakta det hedersrelaterade våld som drabbar både kvinnor och unga män i nära relationer och arbeta för att underlätta integrationen för dessa drabbade i det svenska samhället.

 

Vi arbetar särskilt mot:

  • mäns våld mot kvinnor och barn
  • rätten att inte utsättas för könsrelaterat våld.
  • hedersvåld.
  • könsstympning.
  • den växande rasismen i samhället.

 

Vi har genomfört flera projekt inom verksamheten som har våld i nära relation i fokus samt integrationsfrågor. LÄS MER OM DET HÄR  Förbundet hjälper våldsutsatta kvinnor att hitta sin väg och få den hjälp de behöver i samhället.

 

Vi erbjuder regelbundna träffar för kvinnor, stöd & kulturella aktiviteter för kvinnor.

 

Förbundet har ett internationellt intresse för att uppmärksamma kvinnors situation i mellanöstern och Nordafrika, delta i internationella kampanjer och arrangemang för jämställdhet och för kvinnor och barns rätt. Vi arbetar mot hedersrelaterat våld i Sverige och världen, mot könsapartheid i länder som Iran, Afghanistan och länder där kvinnoförtryck råder in i de minsta detaljerna av kvinnans vardag.

Vi jobbar med opinionsbildning mot avrättning och stening av kvinnor på grund av ”brott” som är sammankopplade till kvinnans kön och sexualitet. Vi menar att alla kvinnor måste behandlas enligt samma lag och alla särbehandlingar av invandrarkvinnor måste förbjudas och stoppas. Förbundet är aktiva i media, dels genom manifestationer, demonstrationer men även genom vår Facebooksida  och att vi deltar i debatter, skriver insändare och artiklar i massmedia för att sprida vårt budskap.

Under årets gång deltar vi i olika föreläsningar och seminarier för att hela tiden öka våra kunskaper och hålla oss uppdaterade.

Förbundet har sedan 2006 sänt radioprogram varje söndag 2 timmar per vecka både i Malmö och Göteborg. P.g.a personalbrist bestämde tyvärr styrelsen att från och med januari 2018 upphör radiosändningar.

Dock fortsätter vårt arbete i Media, med fokus på vårt TV program, ”Haghe zan” / ”Kvinnors rätt”.  Sändningarna startade maj 2016 under namnet ”Hambastegi” vilket betyder ”Mot diskriminering”, Sedan januari 2017 går programmet under namnet ”Kvinnors rätt” / ”Haghe zan” och sänds en halv timme per vecka och en repris.

 

Vår förening deltar även i den internationella kampanjen ”One law for all”.

För att uppnå ändamålen samarbetar förbundet också med andra föreningar.

 

Här kan du ladda ner våra rådgivnings info-blad i PDF-format!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *